Het taalhuis komt naar je toe!

Op 16 september heeft het Taalhuis een reis gemaakt door de gemeente Aa en Hunze. Met JouwBuzz, een rijdend leslokaal met laptops, iPads en een 3D printer van Biblionet Drenthe, zijn de winkelcentra van Gasselternijveen, Annen en Rolde bezocht. Onder de titel ‘het Taalhuis komt naar je toe’ hebben taalambassadeur Joop Keizer, Annet Krol van het Taalhuis, wethouder Harry Dijkstra en Ria Rademaker en Klaasje Everts (medewerksters van de gemeente) aandacht gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Taalhuis

Laaggeletterdheid in de gemeente Aa en Hunze 

Circa 12 % van de inwoners van onze gemeente heeft moeite met lezen en schrijven. Daarnaast is er een grote groep mensen die moeite heeft met het werken met een computer. Het Taalhuis biedt deze mensen ondersteuning en begeleidt ze naar een cursus of training.

We kijken terug op een mooie en zinvolle dag waarop we veel inwoners hebben gesproken over laaggeletterdheid en de verschillende cursussen van het Taalhuis!