Bijeenkomst Zorgzaam(en)

Ruim 60 mensen waren aanwezig bij de bijeenkomst over zorgzame dorpen. Deze vond plaats in het kader van het themajaar Dorpen van Aa tot hunZe. Met het themajaar wil de gemeente samenwerken aan toekomstbestendige dorpen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren van elkaar en elkaar te leren kennen. Dat er al mooie dorpsinitiatieven zijn op het gebied van naoberhulp en zorg werd door de presentaties van verschillende dorpen goed zichtbaar.

bijeenkomst zorgzaam

Gasselternijveen

In Gasselternijveen heeft een groep inwoners zich ingespannen om de dorpswinkel nieuw leven in te blazen. De winkel is sinds eind mei weer open. Verder hebben ze een huiskamer voor kwetsbare ouderen opgezet. Inmiddels is de huiskamer al 3 ochtenden per week open.

Grolloo

In Grolloo heeft men vanuit de activiteiten die voort zijn gekomen uit Sportdorp Grolloo een link gelegd met naoberschap. Van daaruit werken verschillende verenigingen uit het dorp nu samen aan plannen voor welzijn- wonen- zorg: Grolloo Zorgt.

Rolde

Omzien naar elkaar, een actieve groep van 57 vrijwilligers in Rolde wil eenzaamheid voorkomen of terugdringen. Dat doen zij door praktische ondersteuning op allerlei terreinen. Inmiddels hebben ze vele folders in het dorp verspreid, 60 mensen geholpen en hebben ze wekelijks een inloopspreekuur in De Wenning. Voor hulpvragen én mensen die vrijwilliger willen worden kunt u bellen naar telefoonnummer (0592) 241919 of (0592) 242348 of 06 23647089. E-mail: info@omziennaarelkaar-rolde.nl

Eexterveenschekanaal

In Eexterveenschekanaal is  het maandelijkse Kiepbuffet uitgegroeid van 15 eters naar nu 50 mensen. Het is een goede plek waar mensen elkaar ontmoeten en daar is ook de lief en leedclub begonnen. In het dorp is vervolgens iedereen gevraagd wat ze nodig hebben/ wat ze kunnen. Daardoor zijn er weer mensen actief geworden. Ze hebben nu een vrijwillige zorgcoördinator en dat loopt heel goed.

Samenwerking

Zorgzaam(en) gaat natuurlijk ook over samenwerking. Het project integrale ouderenzorg is een samenwerking van huisartsen, gemeente en Impuls welzijn. Aanleiding voor het project is dat een groot deel van de huisartsbezoeken door ouderen niet zozeer gaat over medische problemen, maar vaker over welzijn. De drie partijen willen ervoor zorgen dat het aanbod van voorzieningen binnen de gemeente beter aansluit bij de behoefte van die oudere inwoners.

Sport en bewegen voor jong en oud

Vanuit de gemeente zijn sportcombinatiefunctionarissen actief in de verschillende dorpen: van het opzetten van wandelgroepen, oefenen in de beweegtuinen  tot het ondersteunen van sportverenigingen. Voor vragen, of meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Snoep via sportcombi@aaenhunze.nl of 14 0592.

Jong Belegen 50+

De BOKD wil een project starten om 50+’ers te ondersteunen bij het opzetten van samenwooninitiatieven.  Voor vragen, of meer informatie kunt u contact opnemen met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl of 0592-315121. www.bokd.nl

Mentor4you

Mentor4you vertelde over hun mentorproject voor jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwillige mentoren helpen hen graag op weg. Voor vragen, of meer informatie kunt u contact opnemen met Maran Oosterloo via info@mentor4you.nl of 06-24967211. www.mentor4you.nl

Gemeente Aa en Hunze

Daarnaast was er vanuit  de gemeente een toelichting over de mogelijkheden van mantelzorgwonen en de blijverslening. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0592. https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Wonen_en_ver_bouwen/Blijverslening

Na de presentaties was het tijd om bij te praten op de informatiemarkt.