LEADER

LEADER gaat niet alléén over subsidies. De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop, van inwoners(-organisaties) en ondernemers in de regio om zo bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling. LEADER is een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio.

LEADER Zuidoost-Drenthe

Zuid-Oost Drenthe is een LEADER-gebied en omvat de gemeenten Coevorden, het platteland van Emmen, Borger-Odoorn en het veengedeelte van Aa en Hunze. Net als de andere gebieden is er een Lokale Actie Groep (LAG) waarin een wethouder van iedere gemeente en 5 vertegenwoordigers uit de streek zitten. Vanuit gemeente Aa en Hunze is Henk Heijerman de afgevaardigde wethouder in de LAG. De LAG heeft in een programma voor het gebied, de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) beschreven wat de prioriteiten zijn:

  • Versterken lokale samenwerking
  • Versterken van de toeristische sector
  • Versterking en innovatie van het MKB
  • Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid
  • Versterking van woon- en leefomgeving.

LEADER-subsidie

Het indienen van een aanvraag kost nogal wat tijd en inspanning, maar het is wel degelijk mogelijk een flinke bijdrage voor uw project te krijgen. Eexterveen heeft bijvoorbeeld dit jaar subsidie gekregen voor  de ontwikkeling van hun dorpshuis, klik  hier om daarover te lezen. De LAG beoordeelt de binnengekomen subsidieaanvragen, maar wil ook innovaties en ontwikkelingen in het gebied stimuleren en ondersteunen. U kunt dus altijd met uw idee contact opnemen met één van de LAG-leden en gebruik maken van hun kennis en expertise. 

Dus als u een vernieuwend of onderscheidend plan heeft om de leefbaarheid, het toerisme of de economie te versterken en u woont in het veengedeelte van de gemeente Aa en Hunze, probeer het te realiseren met een LEADER-bijdrage.

Hoe begin ik?

Een LEADER-bijdrage is maximaal 60% van de totale kosten met een minimum van € 75.000,- en een maximum van € 150.000,-. Het is verstandig eerst uw plan kort en concreet op papier te zetten. Op de website www.leaderzuidoostdrenthe.nl kunt u lezen hoe u dat moet doen. Daar vindt u ook de LOS (Lokale OntwikkelingsStrategie).

Contact

Komt u er niet uit of wilt u advies, dan kunt u contact opnemen met LAG-lid Jannie Schonewille (jannieschonewille@gmail.com), met de contactpersoon in de gemeente A en Hunze Peter van der Veen  (leaderzuidoost@aaenhunze.nl) of met het secretariaat van LEADER (leaderzuidoost@drenthe.nl). Zij kunnen met u meedenken, u adviseren over de haalbaarheid van uw aanvraag en u verder op weg helpen.