Fondsen en ondersteuning

Voor het opzetten van inwonersinitiatieven zijn er diverse fondsen die u kunt aanspreken.

Een hele handige website daarvoor is: http://www.burgerkrachtindrenthe.nl/fondsen/

De gemeente zelf heeft ook een aantal ‘potjes’: http://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Burgerparticipatie/Leefbaarheid

Bent u in de opstartende fase of loopt u vast? Dan kunt u ondersteuning krijgen bij verschillende instellingen:

19 april 2017 organiseerden we de bijeenkomst ‘Van geld voor een idee tot hulp bij het schrijven van een plan’ in Dorpscentrum café Homan. Er waren presentaties van Het Oranjefonds, Rabofonds, de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, Leader, Vitaal Platteland en het Leefbaarheidsfonds. Ook kwam ‘crowdfunding’ aan bod. Aan het eind van de presentaties was per fonds duidelijk: waar het fonds voor staat, wat voor bedrag aangevraagd kan worden, of cofinanciering nodig is, wanneer er aangevraagd kan worden en of het aanvragen veel tijd en kennis kost. Ook de belangrijkste kernwoorden werden per fonds genoemd en toegelicht. U kunt de PowerPointPresentatie terugkijken.