Rondom Magnus

Met Rondom Magnus wilde de vereniging Historisch Anloo aandacht vestigen op de rol van de kerk in het landschap. Fotograaf: Pauline Hellema, fotoclub GiAF.