Even voorstellen

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) en Projectleider Ria Rademaker.

henk en ria

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen)

telefoonnummer: 06 57 94 65 66
e-mail: hheijerman@aaenhunze.nl
twitter: www.twitter.com/henkheijerman

Henk Heijerman is in 1957 geboren in ’stad’ (Groningen). Hij volgde het voortgezet onderwijs aan het Ubbo Emmius Lyceum en ging daarna aan het werk bij de gemeentelijke overheid. Eerst als assistent-accountant bij een accountantskantoor van de VNG en daarna als ambtenaar bij respectievelijk de gemeenten Gasselte, Eelde, Zuidlaren en Tynaarlo. In de beginjaren combineerde hij het werk met een studie aan de Bestuursacademie. In 2006 werd hij lid van de gemeenteraad van Aa en Hunze namens Combinatie Gemeentebelangen. In 2010 werd hij fractievoorzitter en in 2014 werd hij voorgedragen als wethouder namens deze partij. ’Pluk de dag’ is zijn levensmotto. Daarnaast wil hij graag samenwerken om plannen en voornemens te realiseren. Dit alles ten behoeve van de inwoners en bedrijven in de mooie gemeente Aa en Hunze.

Portefeuille: Eerste locoburgemeester, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Woningbouw, Omgevingsvergunningen, Kern- en buurtgericht werken, Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden), Verkeer en vervoer, Accommodatiebeleid inzake dorpshuizen, Plattelands- en natuurontwikkeling (inclusief P10), Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied, Begraven en begraafplaatsen.

Projectportefeuille:Burgerparticipatie, Dorpen van Aa tot hunZe, Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa, Leader Zuid-Oost-Drenthe.

Themajaar 2017: Dorpen van Aa tot hunZe

Waar ga je je in het themajaar op richten?

We willen met de dorpen werken aan:

  • Levendige dorpen
  • Zorgzame dorpen
  • Duurzame dorpen
  • Innovatieve dorpen.

We willen Aa en Hunze nog mooier maken dan het al is.

Dit sluit aan bij de missie van de gemeente: ‘Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente, waar het buitengewoon goed leven en recreëren is, met een levendige, zorgzame en innovatieve samenleving in een robuust landschap: Aa en Hunze Buitengewoon!’

Samen met de projectgroep van inwoners gaan we voor een deel invullen wat we gaan doen. Ik wil iedereen dan ook van harte uitnodigen om met ons mee te doen dit jaar: het jaar moet ook vooral van de dorpen zelf zijn.

Wat hoop je aan het eind van 2017 bereikt te hebben met het themajaar?

Ik hoop dat er meer initiatieven van inwoners tot ontwikkeling zijn gekomen.

Projectleider Ria Rademaker

telefoonnummer: 0592-266 595
e-mailadres: dorpen@aaenhunze.nl
    
Ria Rademaker is in 1977 ook geboren in ‘stad’ (Groningen). Ze is opgegroeid op een kleine boerderij in Glimmen. Daarna is ze gaan studeren en wonen in ‘stad’. Waar ze nog steeds met plezier woont. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) heeft ze gewerkt als voogd van alleenstaande minderjarige asielzoekers, pedagogisch medewerker in de kinder- en jeugdpsychiatrie, assistent-drogist bij de Etos en communicatiemedewerker bij de Natuur en Milieufederatie Groningen. Daarnaast zat ze 7 jaar in de gemeenteraad van Groningen. Sinds oktober 2014 is ze werkzaam bij de gemeente Aa en Hunze.

Ria houdt zich naast ‘Dorpen van Aa tot hunZe’ bezig met het vrijwilligersbeleid, schuldhulpverlening en armoedebeleid. Ze heeft ook samen met de adviescommissie  ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ de afgelopen twee jaar uitgevoerd.

Themajaar 2017: Dorpen van Aa tot hunZe

Samen met inwoners, de projectgroep en collega’s binnen/buiten de gemeente wil ik van het themajaar een succes maken, zodat er nog meer mooie ideeën vanuit de dorpen tot bloei komen en uitgevoerd (kunnen) worden. Vaak is er meer mogelijk dan je op het eerste gezicht zou denken!